Järsnäs MGK, motion, gym, träning, festlokal

Avtal hyra av lokal

 Här hittar du dokumentet som du ska skriva ut i två exemeplar och skriva under när du hyr någon av JMGK:s lokaler. Båda exemplaren ska också skrivas under av JMGK-representant. Ett exemplar behåller du som hyr ett exemplar behåller föreningen.